Pronájem

Pronájem

Zapůjčené stroje jsou bez obsluhy a jsou půjčovány čisté a s plnou nádrží a tak se i stroje vracejí. Strojník nájemce musí mít platný strojnický průkaz. Pro sepsání smlouvy vyžadujeme následující doklady: živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie), plná moc od statutárního zástupce organizace, doklad totožnosti, kauce - výše dle stroje/příslušenství, platba dopředu na domluvený počet dní dle celkové délky pronájmu. Cena pronájmu závisí na délce půjčení stroje a klesá v čase. Speciální sazba půjčovného po dobu opravy Vašeho stroje u nás.
Kolové traktorbagry JCB

Kolové traktorbagry JCB 

V současné době Vám můžeme nabídnout pronájem strojů značky JCB 2cx, 3CX, 4CX. Ke strojům nabízíme možnost půjčení jakékoliv bagrovací lžíce, ke stroji s okruhem svahovky také hydraulickou naklápěcí lopatu (dle skladové dostupnosti) a ke strojům s okruhem kladiva také hydraulické bourací kladivo. Stroje jsou v obládání pákovém či joystickovém dle skladové dostupnosti. Kauce na stroj 50.000Kč.
Pásové mini a midi bagry JCB

Pásové mini a midi bagry JCB 

V současné době Vám můžeme nabídnout pronájem strojů značky JCB dle skladové dostupnosty typy: 16C, 19C, 8025, 8026, 8030, 48Z, 51R, 57C, 67C, 85Z, 86R. Zapůjčené stroje jsou bez obsluhy a stroje půjčován čistý a s plnou nádrží a tak se stroj i vrací. Strojník nájemce musí mít platný strojnický průkaz. Pro sepsání smlouvy vyžadujeme následující doklady: živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie), plná moc od statutárního zástupce organizace, doklad totožnosti, kauce na stroj 30.000Kč pro stroje do 4,5t a 50.000kč pro stroje 4,6 - 9t, platba dopředu dle celkové délky pronájmu.
Teleskopické manipulátory a nakladače JCB

Teleskopické manipulátory a nakladače JCB 

V současné době Vám můžeme nabídnout pronájem strojů značky JCB 531-70 a 535-95. Maximální váha nákladu pro JCB 531-70 (respektive JCB 535-95) je 3,1t (3,5t) a maximální zdvih 7m (9,5m). Stroj je možné zapůjčit s paletizačními vidlemi nebo s nakládací lopatou (kapacita lopat je dle skladové dostupnosti). Kauce na stroj je 50.000Kč